Engelske linker

Renhet.info

Forsknings-linker og info-linker som forteller om mennesker som har funnet tilbake til sin naturlige seksuelle identitet

Vitnesbyrd fra mennesker som har funnet tilbake til naturlig seksuell identitet

http://desertstream.org/testimonies/

Annet:

 

 

 

 

 

 

 

Spesielt for ungdom:

Reconnecting.ca

adamogeva.dk

 

Medfødt?

TIL DISKUSJONEN OM TIL TREKKNING TIL EGET KJØNN ER MEDFØDT :

 

 

 

 

MULIGE FORKLARINGER PÅ HVA SOM KAN UTVIKLE TILTREKKNING TIL EGET KJØNN:

 

Artikler:

 

http://peoplecanchange.com/change/causes.php

 

http://www.voices-of-change.org

 

Audio (taler) :

 

Video:

 

Linkene er samlet av Randi Skårdal.